top of page
Wat is hard water?

 

Hard water is water dat veel kalk (calcium en magnesium) bevat

In Nederland wordt verreweg het meeste drinkwater uit de bodem gewonnen. In de Nederlandse bodem zitten diverse kalklagen, in het verleden lag Nederland in de zee en vooral de afzetting van schaaldieren heeft ervoor gezorgd dat de bodem ook nu nog rijk is aan kalk. Dat heeft gevolgen voor de samenstelling van het water dat eruit gewonnen wordt. De hardheid van water wordt bepaald door de hoeveelheid mineralen die in het water aanwezig zijn en wordt in Nederland meestal uitgedrukt in graden Duitse hardheid (dH), waarbij 1 dH gelijk staat aan 10 milligram kalk per liter leidingwater.

Hardheid drinkwater per gemeente

Classificatie

 

Zeer zacht (0-4 dH)

 

Zacht (4 - 8 dH)

 

Gemiddeld (8 - 12 dH)

 

Vrij hard (12 - 18 dH)

 

Hard (18 - 30 dH)

bottom of page